Swemas bygger en ny verkstad för tillverkning av reservdelar i plåt och demontering av krossar som är inne för renovering.

Vi får med detta en lyftkapacitet ökad till 60 ton med travers. Dessutom bidrar byggnaden med nya personalutrymmen och en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatser i verkstaden.